WELCOME TO THE WILD SIDE OF NORDIC BEAUTY

Integrētie dārzi & Atbalsta sienas

Šajā kategorijā ir iekļauti pilsētvidē inegrēti zaļie apstādījumu dārzi, papildināmi ar FSC® sertificētas koksnes sēdvirsmām dažādās plaknēs.

Mums ir pieejami mobīli un stacionāri risinājumi laukumiem un sabiedriskām vietām, kurās ir nepieciešamība pielāgoties esošai pilsētvides infrastuktūrai. Dažādu dizainu moduļus var savienot savā starpā, ar iespēju veidot regulāru vai neregulāru formu zaļos dārzus.

Atbalsta sienas ir ļoti populāras izmēru, konfigurāciju un plašā pielietojuma dēļ. Izmantojot FSC® sertificētu tropu dzelzskoku vai FSC® sertificētu skujkoku, regulāras formas vai uz rādiusu viļņveidiīgi liektas atbalsta sienas var aprīkot ar sēdvirsmām dažādos garumos. Šīs atbalsta sienas var pielāgot visaugstākās sarežģītības un reljefa vides projektos.

Sale

Unavailable

Sold Out